مرکز تخصصی فیزیوتراپی باران سلامت

اولین مرکز تخصصی فیزیوتراپی ورزشی در تهرانپارس

مرکز تخصصی فیزیوتراپی باران سلامت

اولین مرکز تخصصی فیزیوتراپی ورزشی در تهرانپارس

k:if>
مرکز تخصصی فیزیوتراپی باران سلامت

تهرانپارس - خیابان رشید -روبروی خیابان 146 - جنب باشگاه ورزشی آهن نورد -پلاک 111

77298005
77744911

طرف قرارداد با :
بیمه های پایه ...

 

سلامتی و آرامش شما آرزوی ماست

محیطی آرام ، مجهزو بهداشتی 

شاک ویو تراپی درمان قطعی خار پاشنه

لیزر پرتوان زیمر آلمان

 

 
مگنت تراپی 
 
 
 
مجهز به سالن تخصصی ورزش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کابین های الکتروتراپی و درمان